PIKAHAKU

KÅRBÖLE GILLE R.F.

Tel. 09 535 997, 0500-317714

 

Den svenskspråkiga stadsdelsföreningen i Kårböle har varit verksam sedan 1960. Gille vill främja all uppbyggande verksamhet i vår stadsdel, främst bland svensk- och tvåspråkiga familjer och personer med särskild tonvikt på ungdomen.

Via sitt medlemskap i HELKA och genom samarbete med den finskspråkiga systerföreningen Kaarela-Seura vill Gillet verka för att invånarnas lokala intressen i Kårböle tillvaratas.

I Kårböle skola vid Sorolavägen 2 ordnas det eftermiddagsklubbar för åk 3 - 6 Gillet ordnar också pianoundervisning som samlar ett stort intresse. Fågelskådningsutfärd för åk 4 sker på våren till Vik.

Gillet understöder verksamheten i “Gillebo” eftermiddagshem som Barnavårdsföreningen upprätthåller i Drängstugan invid skolan för elever i åk 1 - 2. Gillet tog över hyreskontraktet för Drängstugan som undervisningsverket sade upp efter vårterminen 2014 som sparåtgärd.

En aerobic- och stretchinggrupp för vuxna ingår i den fortlöpande verksamheten. Olika kurser ordnas enligt önskemål.Verksamheten omfattar dessutom bl.a. teaterbesök, författarträffar, vis- och kulturaftnar mm. Gillekören är en gemensam kör med Haga svenska förening. Övningarna hålls i Elsebo i Haga, och dirigent är Markus Nordström. Kören har årligen flera uppträdanden. Körens påskbasar på Palmsöndagen är en tradition.

Det stora årliga evenemanget är Familjefesten som hålls lördagen efter trettondag. Ett omfattande program och Finlands Lucia med tärnor lockar upp till ett parhundra medlemmar med vänner till Kårböle lågstadieskola vid Sorolavägen 2. Festen har ordnats varje år sedan 1961.

Kårböle Gilles informationsblad Gamlas Nyheter utkommer med fyra nummer per år.
Ruotsinkielinen kaupunginosayhdistys Kårböle Gille rf on toiminut Kaarelan alueella vuodesta 1960.Yhdistyksen tarkoituksena on tukea rakentavaa toimintaa kaupunginosan ruotsin- ja kaksikielisten perheiden ja henkilöiden hyväksi, pääpainon ollessa nuorisotoiminnassa. Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsenenä ja yhteistyössä Kaarela-Seuran kanssa pyrkii Kårböle Gille toimimaan Kaarelan alueen asukkaiden paikallisintressien puolesta.

Kaarelan ruotsinkielisellä ala-asteella Sorolantiellä järjestetään erilaisia kerhoja koulutyön jälkeen koulun 3 - 6 luokkien oppilaille. Piano-opetus tapahtuu myös koulun tiloissa. Keväisin järjestetään neljännen luokan oppilaille linturetki Viikkiin.

Barnavårdsföreningenin 1 – 2 luokan oppilaille ylläpitämän Gillebo-iltapäiväkodin toimintaa tuetaan. Gillebo toimii vanhassa renkituvassa, koulun välittömässä läheisyydessä. Opetustoimi sanoi irti Renkituvan vuokrasopimuksen kevätlukukauden 2014 päättyessä säästösyihin vedoten. Kårböle Gille on nyt Renkituvan vuokralainen ja Gillebo voi jatkaa toimintaa tuvassa.

Aikuisten aerobic/stretching ryhmä toimii viikottain. Erilaisia kursseja järjestetään jäsenten toivomusten perusteella. Teatteri-illat, kirjailijatapaamiset sekä laulu- ja kulttuuritapahtumat kuuluvat myös toimintaan.

Kårböle Gillen ja Haga svenska föreningenin yhteinen kuoro Gillekören toimii johtajanaan Markus Nordström. Harjoitukset pidetään Elsebossa Haagassa, ja kuoro esiintyy useita kertoja vuodessa. Kuoro järjestää vuosittain pääsiäismyyjäiset Palmusunnuntaina.

Vuosittainen suurtapahtuma on Perhejuhla, joka järjestetään loppiaisen jälkeisenä lauantaina Kårböle lågstadiessa, Sorolantie 2 . Monipuolinen ohjelma ja Suomen Lucia seurueineen houkuttelevat paikalle reilut kaksisataa seuran jäsentä ystävineen viettämään perinteistä juhlaa, joka on järjestetty vuosittain vuodesta 1961 alkaen.

Kårböle Gillen tiedotuslehti Gamlas Nyheter ilmestyy neljä kertaa vuodessa.


Yhteystiedot 

Ordförande Puhjeenjohtaja,
Kristine Rehnström
tel. 09 535 997, 0500-317714
krireh@hotmail.com 


www.karbolegille.fi