PIKAHAKU

KÅRBÖLE LÅGSTADIESKOLA

Sorolavägen 2, Hfrs 42

Kårböle lågstadieskola ligger i en idyllisk och lantlig miljö. Trygga cykelvägar gör att eleverna kan cykla till och från skolan. Under vintermånaderna ordnas skolskjuts.

Skolan arbetar i fyra hus. Det ursprungliga skolhuset, Träskolan, är över 100 år gammal och skyddat av museiverket. I det nya skolhuset har vi luftiga och ljusa undervisningsrum. Vaktmästarbostaden erbjuder arbetsrum för elevvårdsteamet. I Drängstugan, från 1700-talet, kan eleverna arbeta i små grupper. Där verkar också ett eftermiddagshem för eleverna i årskurs 1-2. I samarbete med stadsdelsföreningen Kårböle Gille ordnas mångsidig eftermiddagsverksam- het också för eleverna i åk 3-6. Skolan har en aktiv Hem och Skola-förening, som hjälper oss att skapa en trygg skolmiljö.Träskolbladet utkommer en gång per månad med aktuell information från skolan till föräldrarna.

Kårböle lågstadieskola är en skola för bildning och kreativitet, med betoning på miljö- och konstfostran.

Målet är att fostra kreativa, ansvarskännande, självständigt tänkande människor med vilja att lära känna naturen och värna om den.

I Kårböle skola anser vi det viktigt att eleverna tillägnar sig goda baskunskaper och basfärdigheter i alla ämnen. Eleverna lär sig att själva söka information och kunskap, samt ta ansvar för sitt eget arbete.

Vi är måna om att eleverna har en positiv attityd till modersmålet och vi vill stimulera deras läslust, fantasi och fria skrivning. I det dagliga skolarbetet har skolbiblioteket därför en central roll som kunskapsverkstad. Det är öppet hela dagen och här kan eleverna läsa och låna fakta- och skönlitteratur.

För att göra eleverna hemmastadda i den finlandssvenska kulturgemenskapen betonar vi de finlandssvenska traditionerna.Vi vill att vår skola skall vara öppen mot samhället.

Kårböle lågstadieskola – en skola att trivas i.

 

Lelande rektor Mia Förars-Pöytäniemi wtfn 09 310 80952

Biträdande rektor Helga Thrainsdottir tfn 09 310 82879
helga.thrainsdottir[A]edu.hel.fi

Årskurserna 1-6 cirka 50 elever

www.karbole.edu.hel.fi